"14 tile series: gray on white"   2011

12" x 12",  NFS

 

Copyright 2009-2022 by Erik Brisson.